MMT

Microbiologists Warning to Humanity

 

A "mikrobiológusok figyelmeztetése" a következőket hangsúlyozza:

  • Jobban meg kell ismertetni a társadalommal azt a tényt, hogy a soksejtű szervezetek - beleértve az embert is - a mikroorganizmusokra támaszkodnak mind egészségüket, mind általános működésüket illetően; a mikrobiális élet a bioszféra fenntartó rendszere.
  • A mikroorganizmusokat be kell vonni a klímaváltozási kutatások fősodrába, különösen is a szén és nitrogén körforgalmi áramlások vonatkozásában.
  • Olyan kísérleti rendszereket kell létrehozni és elmezni, amelyek alkalmasak a releváns környezeti változók és (biotikus és abiotikus) stressz tényezők mikrobiális ökológiai rendszerekre és azok klímaváltozást érintő válaszaira gyakorolt hatásának kimutatására.
  • Figyelmet kell fordítani a mikrobiális visszacsatolási folyamatokra az üvegház gáz körforgások elemzése során mind tengeri, mind pedig szárazföldi biomok esetén, a mezőgazdasági, ipari, hulladék és egészségügyi ágazatokban egyaránt, valamint ki kell építeni a hosszú távú folyamatos ellenőrző rendszereket.
  • Be kell építeni a mikrobiális folyamatokat az ökológiai és Föld rendszer-modellekbe, hogy ezáltal pontosabbak lehessenek a klímaváltozási előrejelzések.
  • Újszerű mikrobiális technológiákat kell fejleszteni, amelyek alkalmazásával minimalizálható és egyben mérsékelhető a klímaváltozások hatása, csökkenthető a szennyezés és a fosszilis üzemanyagoktól való függés.
  • Be kell vezetni a közoktatási tananyagokba az egyén, a közösségek-társadalom életét befolyásoló, a környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos lényeges mikrobiológiai eredmények megismertetését és ezután meg kell erősíteni a mikrobiológiai műveltésget a felsőoktatásban. Így képzettebb közélet, egyúttal megfelelően képzett természettudósok és más munkaerő szolgálja majd a társadalmat.
  • Határozottan javasoljuk a mikroorganizmusok és hatásaik figyelembe vételét a politikai és gazdasági döntésekben.
  • Fel kell ismerni, hogy a biszféra kulcsfolyamatai mikroorganizmusokon, mikrobiális hatásokon alapszanak és ezeket a folyamatokat döntően befolyásolja az emberi tényező. A mikrobiológiát be kell építeni az Egyesült Nemzetek által mergjelölt Fenntarthatósági Célok kezelésének és fejlesztésének rendszerébe.

 

Keresés