MMT

A MMT megalakulásának története és a Társaság életének jelentősebb eseményei, valamint a vezetőségébe választott szakemberek neve és tisztsége.

A rendelkezésünkre álló írásos anyag alapján a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnöksége és Havas András között már 1950. augusztusa előtt is történt levélváltás az MMT megalakítása érdekében. Feltehető, hogy már azt megelőzően is volt próbálkozás, azonban azoknak a dokumentumai ismeretlenek. Havas augusztus előtti levelére az Elnökség engedélyezte, hogy a magyar szakemberek egy nagyszabású nemzetközi kongresszust rendezzenek a környező szocialista országok tudósainak a részvételével 1951-ben. Ennek a gondolatnak megfelelően a szeptemberi prágai Mikrobiológus Kongresszuson résztvevő magyar küldöttség meghívta a csehszlovák házigazdákat és a baráti országok szakembereit, akik a meghívást örömmel vették. Havas a november 4-ei levelében utalt az augusztus előtti írására, amelyben már jelezte, hogy Társaság híján a kongreszszust nem lehet megrendezni, tehát annak létrehozása elengedhetetlen. Javasolta, hogy az új Társaság tartozzon szervezetileg az MTA-hoz, mert a mikrobiológia széles tudomány és gyakorlati területeket érint és ennek következtében több minisztérium alá is tartoznia kellene, ami elképzelhetetlen, továbbá hogy az Elnökség hozzon létre egy Kezdeményező Csoportot a szakirányok képviselőiből a megalakítás előkészítése érdekében. 1950. november 15-én Rusznyák István elnök az alábbi levelet küldte Havasnak: ”Dolgozzátok ki a Mikrobiológiai Társaság alapszabályait és kérjetek engedélyt a Társaság megalakítására a Belügyminisztérium Egyesületi Osztályánál, az alapszabályok beadásával és a Társaság céljainak és fontosságának megjelölésével, a többi már magától fog menni.” A Kezdeményező Csoport 1950. decemberében kétszer (9-én és 16-án) is ülésezett. Tagjainak neve: Bamberger Károly, Böszörményi József, Havas András, Kobulej Tibor, Manninger Rezső, Novák Ernő, Szelényi Ferenc, Szirmai János, Vas Károly. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy Havas volt a motor. A fő feladat a Társaság megalapítása, a vezetőség tagjainak a kiválasztása, az alapszabály elkészítése, az I. Kongresszus megszervezese (hogy bemutathassák mit értek el a szakemberek az elmúlt öt év alatt) és a külföldi delegációk meghívása volt. Megállapodtak, hogy az új Társaság neve Magyar Mikrobiológiai Társaság lesz. Böszörményi javasolta alakuló közgyűlés összehívását. Havas vállalta, hogy ezt a kérdést Manninger segítségével megbeszéli a miniszterrel. Böszörményi, Bamberger és Kobulej kapott megbízást az alapszabály elkészítésére. Manningernek, Alföldy Zoltánnak és Szirmainak kellett javaslatot tenni a vezetőség tagjaira, a külföldiek meghívását Havas, Bamberger, Kobulej, Manninger, Novák és Szelényi vállalta. A Csoport 1951. január 5-ére hívta össze az alakuló közgyűlést. A közgyűlésen több mint 150 szakember jelent meg a legkülönbözőbb szakterületekről. Havas András az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) főigazgatója nyitotta meg a közgyűlést az OKI-ban és vázolta az új Társaság céljait, feladatait. Azt is bejelentette, hogy a Társaságnak 1951. novemberében meg kell rendeznie az I. Nemzetközi Kongresszust. Utána Böszörményi József az MTA V. Orvosi tudományok osztálya (OTO) előadója ismertette a Társaság alapszabály-tervezetét…

Ralovich Béla, 2009

Orvosi Hetilap 150, 559-564 (2009)

A fenti cikk pontosítása

Twenty Five Years of... (A Microbiol Acad Sci Hung 24, 43-45 (1977)

Keresés