MMT

FIATAL KUTATÓI CIKKPÁLYÁZAT

A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa pályázatot hirdet 35 évnél fiatalabb mikrobiológus kutatóknak kiemelkedő fontosságú megjelent első szerzős közleményeik díjazására. Pályázni lehet a 2022-2023. évben megjelent (MMT díjazásban még nem részesült) cikkek különlenyomatával. Elfogadott, de még meg nem jelent közleményekkel nem lehet pályázni!

Csak olyan munka részesülhet díjazásban, amelynek lényegi része a közlemény megjelentetése előtt bemutatásra került előadás, vagy poszter formájában egy MMT kongresszuson!

A pályadíjak:

          -   7 db első díj               á 80 000.- Forint
          - 14 db második díj        á 50 000.- Forint

A díjakat az MMT hét tudományos szekciójában (Bakteriológiai szekció, Immunológia és parazitológia szekció, Ipari mikrobiológia szekció, Környezeti mikrobiológia és -biotechnológia szekció, Mezőgazdasági és élelmiszer mikrobiológia szekció, Mikológia szekció, Virológia szekció) adjuk ki. A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja.
A pályamunkákat (a tudományos szekció megjelölésével) a Magyar Mikrobiológiai Társaság postacímére, vagy elektronikusan várjuk (Magyar Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 77.; dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu). A pályázat tartalmazza a pályázó(k) nevét, elérhetőségét, születési idejét (év, hónap, nap), továbbá az MMT előadás(ok) pontos címét és idejét. A pályázó első szerző 2022. év december 31-én legyen 35 évesnél fiatalabb!

 

Beküldési határidő (postabélyegző, elektronikus dokumentum dátuma): 2023. március 15.
 

A pályázatokat a Magyar Mikrobiológiai Társaság Elnökségéből álló zsűri bírálja el. A bírálat legfőbb szempontjai:
          - a dolgozat tudományos értéke,
          - a folyóirat szcientometriai mutatói,
          - előnyt jelent, ha a kutatást legnagyobbrészt Magyarországon végezték,
          - előnyt élveznek az MMT tagjai.
A pályázat eredményét a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2022. évi tavaszi Közgyűlésen hirdetjük ki. A nyertesek névsorát az MMT honlapján is közzé tesszük.

Budapest, 2022. június hó.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége
 

Keresés